Z Małopolska w II Wojnie Światowej


FISCHER Ludwig.   
Urodzony 16 kwietnia 1905 r w Kaiserslautern. Do NSDAP wstąpił w 1926 r. Od 1929 r. należał do SA. Miał stopień SA-Gruppenführera. W 1937 r. został wybrany do Reichstagu. 25 października 1939 r. otrzymał nominację na stanowisko gubernatora dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa. Wydał zarządzenie o utworzeniu getta warszawskiego. Brał udział w likwidacji getta w Warszawie. Jego samochód został ostrzelany przez żołnierzy batalionu „Zośka” Kedywu Armii Krajowej. W kwietniu i maju 1943 r. pełnił także obowiązki gubernatora dystryktu lubelskiego. Po upadku powstania warszawskiego współdziałał z administracją wojskową w niszczeniu miasta. Został aresztowany po zakończeniu wojny przez aliantów w Niemczech i wydany Polsce. Stanął przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. 3 marca 1947 r. skazano go na karę śmierci.         
Został stracony 8 marca 1947 r. w Warszawie.          
Getter Marek, Recenzje - Niemiecka edycja Dziennika Hansa Franka', „Dzieje Najnowsze” 1977 nr 1 s. 182;