Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FREDRO Aleksander.      
Urodzony 20 czerwca 1793 r. w Surochowie, pow. Jarosław. Syna Jacka (zmarłego w 1828 r.) i Marianny. Nauki pobierał w domu rodzinnym pod okiem guwernera, nigdy nie uczęszczał do żadnej szkoły publicznej. W 1809 r. zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego. W 1812 r. brał udział w wyprawie na Moskwę. Odbył kampanię napoleońską lat 1813-1814 jako oficer ordynansowy w sztabie cesarza. W 1815 r., po abdykacji Napoleona, wrócił do domu i gospodarował w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia. Wstąpił do lubelskiej loży wolnomularskiej. Debiutował w 1817 r. W 1818 r. napisał pierwszą ważną komedię, Pan Geldhab. Od 1829 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1830 r. działał w Obywatelskim Komitecie Pomocy dla Powstania we Lwowie. W 1832 r. przechowywał w swoim majątku dwóch powstańców z terenu Wielkopolski, którzy ukrywali się w obawie przed represjami ze strony władz pruskich. W 1846 r. przeniósł się do Lwowa. W 1848 r. był członkiem lwowskiej Rady Narodowej. W latach 1850-1855 przebywał z niewielkimi przerwami we Francji. Od 1861 r. był posłem do Sejmu Krajowego. Czynił starania o budowę w Galicji pierwszej linii kolejowej. Organizował Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Galicyjską Kasę Oszczędności. W 1873 r. został członkiem Akademii Umiejętności.        
Zmarł 15 lipca 1876 r. we Lwowie, został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa.        
Odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari (1812), francuską Legią Honorową (1814).        
Jesienią 1828 r. ożenił się z Zofią Jabłonowską primo voto Skarbkową, miał z nią syna Jana Aleksandra (komediopisarza) i córkę Zofię (zamężną Szeptycką).