Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FRENCZAK Wanda.        
Należała do Kedywu Obwodu Przemyśl Armii Krajowej. Używała pseudonimu "Jadwiga".      
Czerny Emil, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2;  s. 327;