Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GÓRKIEWICZ Józef.

Urodzony 21 grudnia 1911 r. w Krakowie. Syn Władysława i Bronisławy z domu Mazanek. Mieszkał przy ul. Gipsowej 27 w Krakowie. Był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Miał uprawnienia mistrza instalatorstwa sanitarnego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Należał do Okręgu Kraków Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Brał udział w akcjach zbrojnych. Został zadenuncjowany przez Karola Urbańskiego. Aresztowano go. Został osadzony w KL Gross Rosen.

Został zamordowany przez Niemców (wg innego źródła przeżył wojnę).

Muzeum Krakowa, Ankieta 52/R/82, s. 1; Jankowski Stanisław Maria, Czarny nadaje o trzeciej, Warszawa 1979, s. 109;