Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GÓRSKI Józef II

GÓRSKI Józef (? - ?)        
Został awansowany na stopień porucznika. Aresztowano go i osadzono w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy pl. Inwalidów 4 w Krakowie.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;