Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GŁADILIN Afanasij.         
Urodzony w 1910 w Bieriezowskim. Syn Fieokista. W 1938 t. ukończył Akademię im. Frunzego w Gorkim. Od 1941 r. był oficerem służby stałej Armii Czerwonej. Należał do Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. W 1943 r. ukończył kursy dywersyjne „Wystrieł”. Został zrzucony na niemieckie tyły na Białorusi. W stopniu majora od września 1944 r. dowodził oddziałem „Wietier” w okupowanej Polsce. Używał pseudonimu „Grisza”. 5 października 1944 r. spotkał się z oficerami Armii Krajowej: W. Budarkiewiczem i Julianem Zapałą. Współpracował z oddziałami A. Burdowa i M. Dońskiego. 20 stycznia 1945 r. przeprowadził oddział na tyły Armii Czerwonej, gdzie został rozwiązany. 2 kwietnia 1946 r. w stopniu podpułkownika został przeniesiony do rezerwy. Po wojnie mieszkał we Lwowie.
Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, Orderem Wojny Narodowej I stopnia.   
Paczyńska Irena, Radzieckie formacje partyzanckie w Polsce południowej, „Dzieje Najnowsze” 1973 nr 4 s. 168, 174; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 194, 195;