Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GŁADYSZ Stanisław

Gładysz Stanisław Jastrząb, urodzony 7 maja 1918 r., syn Jakuba, od lutego 1941 r. należał do BCh, w Pantalowicach, w 1944 r. przeszedł do AL, był łącznikiem Józefa Zięby i kolporterem, 27 lipca 1944 r. przeszedł przez front, 15 kwietnia 1945 r. podjął służbę w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu kapitana był Inspektorem Wydziału III SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), dwukrotnie Złotym (1.6.1955 i 13.7.1959), dwukrotnie Srebrnym (29.3.1946 i 1.12.1950) i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (15.9.1949), Krzyżem Partyzanckim (17.7.1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (20.6.1961), Medalem Za Dzielność (4.10.1948) [tak w źródle, prawdopodobnie sowieckim Za Odwagę], Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (7.10.1959).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;