Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GAŁAN Stefan.                                        
Mieszkał w Wieliczce[1]. Należał do Chrześcijańskich Związków Zawodowych[2] i „Strzelca” [3]. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej[4]. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Wieliczce[5]. Po wojnie wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej[6]. W sprawozdaniu z maja 1945 r. żalił się, że na otwarcie Domu Górnika zaproszono członków partii, a nie jej Komitet Miejski[7]. Odwiedził Władysława Znańskiego w 1948 r. po jego powrocie z Syberii wypytując o warunki życia[8]. Usłyszał, że tam wszystkiego jest w bród, tylko że wszystko jest zbyt scentralizowane w Moskwie[9]. Został sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Salinach[10]. 30 listopada 1949 r. założono mu w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie sprawę ewidencyjną 1609/49 związaną z Polską Partią Socjalistyczną Wolność Równość Niepodległość [11]. 30 grudnia 1949 r. na spotkaniu z funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego mówił o umacnianiu się kontaktów byłych członków Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość z terenu Wieliczki usuniętych z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej[12]. W 1950 r. górnik Adam Ruppert podejrzewał go o kontakty z niepodległościową partyzantką[13]. W 1952 r. krytykował wystawienie do wyborów kandydatury Polewki, jako obrońcy „elementów wrogich Polsce” [14].   
IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2;[1] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, raport o przebiegu agencyjnego rozpracowania sprawy „Wilkołaki”, 27.XII.1949 r., s. 37;

[2] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie informacyjne, 11.XI.1949 r., s. 44;

[3] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie, 14.II.1950 r., s. 197;

[4] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie informacyjne, 25.XI.1949 r., s. 44;

[5] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Wykaz prawicowych elementów z przed 1939 r., s. 30;

[6] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie informacyjne, 11.XI.1949 r., s. 44;

[7] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 565, Odpis sprawozdania za czas od 15.V. do 1.Vi.45 r., b.d.;

[8] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie, 6.XII.1949 r., s. 198;

[9] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie, 6.XII.1949 r., s. 198;

[10] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, raport o przebiegu agencyjnego rozpracowania sprawy „Wilkołaki”, 27.XII.1949 r., s. 37;

[11] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji spraw na dzień 31.XII.1950 r. w referacie V Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Kraków, X.1951 r., s. 137, 140, 143;

[12] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Notatka ze słów sekretarza POP tow. Gałana, 30.XII.1949 r., s. 195;

[13] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie, 14.II.1950 r., s. 197;

[14] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Doniesienie spisane ze słów informatora, 3.IX.1952 r., s. 55;