Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GACZOŁ Stanisław.

Był żołnierzem Armii Krajowej. Używał pseudonimu "Nawara". Władysław Wójcik w czasie przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego wypierał się kontaktów z nim. 30 stycznia 1944 r. oskarżał razem z Arturem Korbelem „Bicz” NN "Tadeusza", dowódcę plutonu w kompanii NN „Antka” Odcinka "Żelbet" Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej, o nielegalny handel bronią.