Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GLIŃSKA Wiera - patrz GLINICKA Wiera