Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GLINICKA (Glińska ?) Wiera.     
Urodzona w 1921 r. w Makijewce. Córka Andreja. Ukończyła 10-latke. Należała do Komsomołu. Zgłosiła się na ochotnika do Armii Czerwonej. Jako radiotelegrafistka działała na tyłach niemieckich od września 1943 r. do lutego 1944 r. 6 sierpnia 1944 r. zrzucono ją na niemieckie tyły w rejonie Grabiów w miechowskiem. Należała do oddziału „Awangarda”.   
24 sierpnia 1944 r. poległa lub popełniła samobójstwo w okrążeniu w rejonie Dubia        
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 197, 204, 205;