Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRÜNER.

Policyjne nazwisko konfidenta Mieczysława Birnera.