Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRECZKO Stefan.

Mieszkał w Ostrowsku. Należał do Konfederacji Tatrzańskiej. W jego domu mieszkał i prowadził punkt przerzutowy Andrzej Waksmundzki.

Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 24;