Z Małopolska w II Wojnie Światowej

'GRODYŃSKA Magdalena.
Urodzona 25 maja 1928 r. Córka Anny (zmarłej 30 sierpnia 1942 r. w KL Auschwitz). Mieszkała przy ul. Batorego 1. Była uczennicą. Prowadziła punkt kontaktowy Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość i była łączniczką. Została przez gestapo aresztowana wraz z matką Anną i ciotką Z. Żyborską 30 października 1941 r. w domu. Była przesłuchiwana w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2. Zwolniono ją jako nieletnią. Studiowała na tajnych kompletach polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie mieszkała w Krakowie.
Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Magdalena Grodyńska Ankieta 103/R/82;
Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 145, 342; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 126;'