Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRONOWSKI Łukasz.

policyjne nazwisko majora Łukasza Grzywacza