Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GROSSKOPF Max.

Miał wyższe wykształcenie inżynierskie i stopień doktora. Służył w gestapo w Opolu. We wrześniu 1939 r. dowodził Einsatzgruppe III. W stopniu SS-Obersturmbannführer i randze Oberregierungsrat był od sierpnia 1940 r. do końca 1943 r. czwartym z kolei komendantem Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienstu w Dystrykcie Kraków. Był zwolennikiem masowych aresztowań i i pacyfikacji. Osobiście uczestniczył w akcjach Sonderkommando. Wiosną 1943 r. wraz z Rudolfem Fritzem Körnerem uczestniczył w aresztowaniu w Bochnia grupy kilkudziesięciu Żydów legitymujących się fałszywi paszportami zagranicznymi (osadzono ich początkowo w więzieniu Montelupich, a następnie rozstrzelano w KL Płaszów).

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 43; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 30, 295; Polska lista przestępców wojennych, „Dziennik Polski” 1945 nr 281 s. 6;