Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRYZŁO Stefan.

Pochodził z Krużlowej Niżnej. Należał do oddziału Batalionów Chłopskich „Sablik”. Używał pseudonimu „Grzybek”. 16 lipca 1944 r. wspólnie z Bolesławem Ptaszkiem „Rożek” wykonał wyrok na konfidencie w Krużlowej.

Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 355;