Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GUCWA Konstanty Klemens.

Służył jako podoficer zawodowy w 1. pułku strzelców podhalańskich. Zdał maturę. Ukończył szkołę podchorążych. Został mianowany na stopień podporucznika. Na teren sądeckiego został skierowany w grudniu 1939 r. przez generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego „Torwid” z zadaniem zorganizowania trasy przerzutowej na Węgry. Kontaktował się w tej sprawie z Julianem Zubkiem „Tatar”. Mianowano go na stanowisko dowódcy południowego odcinka przerzutów granicznych „Poprad”. Organizował sieci kurierskie. Używał pseudonimu „Góral”. Jego łączniczką była Antonina Florentyna Gembkówna „Bronka”. Wiosną 1940 r. w czasie strzelaniny na granicy węgiersko-słowackiej w rejonie Koszyc został ciężko ranny. Z dokumentami na nazwisko Adam Oprhal aresztowano go i umieszczono w koszyckim szpitalu.

Zmarł w marcu 1941 r. w szpitalu w Koszycach i tam został pochowany.

Cyganik Henryk, Odcienie bieli, „Gazeta Krakowska” z dn. 19 grudnia 1986, s. 4; Filar Alfons, Opowieści tatrzańskich kurierów, Warszawa 1969, s. 34; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 79; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1984, s. 66; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s.213; Wawrzyniak Eugeniusz, Kurierzy podziemia, Warszawa 1989, s. 55; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 157;