Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GUNTER Rudolf.

druga wersja nazwiska GUNTNER Rudolf

Urodzony 23 sierpnia 1886 r. w Bochni. Syn Jerzego i Józefy. Mieszkał przy ul. Smoleńsk 19. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był adwokatem. Miał stopień naukowy doktora praw. Był przewodniczącym Sądu Wojennego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Po wojnie należał do „odrodzonej” Polskiej Partii Socjalistycznej. Pracował w zespole adwokackim przy Floriańskiej. Przenosił grypsy z więzienia. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. We wrześniu 1959 r. odwiedził go w mieszkaniu Stefan Rzeźnik. Jesienią 1960 r. i później w 1961 r. odwiedzał go Antoni Pajdak.                  
IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian.