Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GAJDA Kazimierz.  
Od wrze
śnia 1943 r. był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. 27 kwietnia 1945 r. podjął służbę w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był Inspektorem Wydział
u III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.     
Odznaczony: Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29 czerwca 1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (22 lipca 1950), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (10 kwietnia 1947), Medalem Zwycięstwa i Wolności (17 lipca 1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4 stycznia 1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23 kwietnia 1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7 lipca 1965), Odznaką Grunwaldzką (17 lipca 1961).      
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;