Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GAJDA Mieczysław.           
Urodzony 22 lipca 1922 r. Syn Michała. Od lutego 1943 r. do 18 stycznia 1945 r. był łącznikiem i kolporterem Gwardii Ludowej – Armii Ludowej w miechowskiem. Używał pseudonimu Wiktor”. 1 kwietnia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był Inspektorem Wydział
u III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.     
Odznaczony: Srebrnym Krzy
żem Zasługi (17 lipca 1957), Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem 10-lecia Polski Ludowej (12 lipca 1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (18 lipca 1955), 20 Lat w Służbie Narodu (2 lipca 1965).    
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;
<o:p></o:p>