Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GAJOCH Józef.       
Należał do Batalionów Chłopskich. Po wojnie był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wg niepotwierdzonych danych pracował w Nowej Hucie (?).