Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GALLAS Henryk

GALLAS Henryk, Halicz1, Hańcza, Ryś-Zawoja2 (?-1988) oficer Wojska Polskiego.        
Ukończył studia prawnicze3. W stopniu porucznika brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r4. Był adiutantem Franciszka Faixa5. Został przeniesiony do Okręgu Armii Krajowej Polesie6. Był adiutantem Komendy Okręgu Armii Krajowej Polesie7. Dowodził VII Obwodem Kedywu Okręgu Armii Krajowej Kraków8. W stopniu podporucznika brał udział w przygotowaniach do odbicia Józefa Spychalskiego z więzienia Montelupich w Krakowie9. Dowodził OP Harnaś” w składzie 3. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej10. W stopniu kapitana brał udział w nieudanym ataku oddziału Chełm na posterunek w Kojszówce11. Po wojnie mieszkał w Krakowie12. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz w Związku Inwalidów Wojennych13.        
Zmarł 15 maja 1988 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim14.        
Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim15.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, Kierunki 1970 nr 46, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 72, 135; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s 153; Mazurkiewicz Tadeusz, Moja wojna z Niemcami, Warszawa 1969, s. 79; Nekrolog Henryka Gallasa, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7; Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508;


1 Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s . 153;

2 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, Kierunki 1970 nr 46, s. 10;

3 Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508;

4 Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508;

5 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 72;

6 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 72;

7 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;

8 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;

9 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135;

10 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;

11 Mazurkiewicz Tadeusz, Moja wojna z Niemcami, Warszawa 1969, s. 79;

12 Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508;

13 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;

14 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;

15 Nekrolog, Dziennik Polski 1988 nr 117, s. 7;