Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GALLAS Leon Stanisław

Gallas Leon Stanisław Szpak, (1889 1946) - członek Delegatury Rządu na Kraj.        
Urodzony około 1889 r1. Był starostą lwowskim i żydaczowskim2. Należał Delegatury Rządu na Kraj3. Został wywieziony przez Sowietów do ZSRS4.        
Zmarł w marcu 1946 r. w Krakowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim5.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi6.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.; Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;1 Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;

2 Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;

3 Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;

4 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;

5 Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;

6 Nekrolog Leona Stanisława Gallasa, Dziennik Polski 1946 nr 75 s. 8;