Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GARBIEŃ Roman

Garbień Roman, urodzony 27 grudnia 1915 r., syn Stanisława, od czerwca 1942 r. do stycznia 1945 r. należał do AL, 17 kwietnia 1945 r. podjął służbę w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu porucznika był Inspektorem Referatu d/s Bezpieczeństwa KPMO Brzesko. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Złotym Krzyżem Zasługi (13.7.1959), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (17.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944