Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GLAZER Bronisław

Glazer Bronisław, od 15 sierpnia 1944 do 4 lutego 1947 r. służył w ludowym Wojsku Polskim, 1 maja 1947 r. wstąpił do służby MO, w 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był dzielnicowym IV Komisariatu MO KD Kraków-Podgórze. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (29.06.1964), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (19.12.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), Odznaką Grunwaldzką (1946), Odznaką Za Wzorową Służbę (12.07.1954), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (01.07.1958), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;