Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GLIŃSKI Zygmunt

Gliński Zygmunt, urodzony 12 lipca 1924 r., syn Józefa, nie służył w wojsku, 11 grudnia 1944 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu majora MO był Inspektorem Inspektoratu Kierownictwa Służby Bezpieczeństwa KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Walecznych (08.09.1961), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.06.1964), dwukrotnie Złotym (31.07.1954, 13.07.1959) i Srebrnym (15.12.1948) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.01.1948), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (04.01.1955), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (20.07.1954), 20 Lat w Służbie Narodu (27.06.1964), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (07.10.1959).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;