Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GLOSS Andrzej

GLOSS Andrzej Andrzej, (? - ?) członek Narodowej Organizacji Wojskowej.        
Pochodził z Brzeska. Był dowódcą oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej Janina. W czerwcu 1944 r. za pośrednictwem Ryszarda Nuszkiewicza zabiegał o wcielenie swojej grupy do Kedywu Armii Krajowej. 6 czerwca 1944 r. poinformował R. Nuszkiewicza o lądowaniu Aliantów w Normandii.        
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;