Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GOLA Marian

GOLA Marian (1918 - ?) - marynarz Marynarki Wojennej RP, członek Batalionów Chłopskich, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 24 czerwca 1918 r. w Krakowie. Syn Józefa (kierownika pociągu w PKP) i Apolonii Dolasińskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej i trzy kursy zawodowe. Był ślusarzem w Agromechanice w Krakowie. W 1937 r. zdał egzamin czeladniczy. Przewodniczył jednemu z kół młodzieżówki Polskiej Partii Socjalistycznej. W lutym 1939 r. wstąpił na ochotnika do Marynarki Wojennej. Po trzymiesięcznym przeszkoleniu rekruckim przydzielono go na ORP Wicher. Po zatopieniu okrętu we wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Helu. Dostał się do niewoli. Został aresztowany i osadzony w KL Dachau. W 1941 r. uciekł. Wrócił do Krakowa, a następnie wyjechał do Łuczyc. Należał do Batalionów Chłopskich. Prowadził dywersję na kolei. Po wojnie mieszkał przy ul. Gęsiej 32 w Krakowie. Był zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych Komendanta Miasta Milicji Obywatelskiej. Odszedł ze służby na własną prośbę w maju 1945 r.        
Był żonaty z Malec, miał syna Ryszarda.        
AIPN Kr 0194/1219 Akta osobowe Gola Marian [fot.], IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;