Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GOMOŁA Jan

GOMOŁA Jan Jawor (1913 1988) członek Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony w 1913 r1. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach 56. pułku piechoty2. Należał do Narodowej Organizacji Wojskowej3. Był jednym z dowódców Narodowej Organizacji Wojskowej w Brzesku4. Podlegał mu oddział Janina 5. Od lutego 1942 r. był żołnierzem Armii Krajowej6. W stopniu porucznika (wg innych źródeł podporucznika7) dowodził plutonem Janina8 ubezpieczał operację III Most9. Jego pluton stacjonował w gajówce Małka jako odwód10. W czerwcu 1944 r. za pośrednictwem Ryszarda Nuszkiewicza został wcielony do Kedywu Armii Krajowej11. 6 czerwca 1944 r. poinformował R. Nuszkiewicza o lądowaniu Aliantów w Normandii12. W końcu lipca 1944 r. wszedł w skład batalionu Barbara 13. Dowodził 5. kompanią Janina 1. batalionu Barbara 16. pułku piechoty Armii Krajowej14.        
Zmarł w Tarnowie w 1988 r15.        
Bartosz Władysław, Dakota nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1989 nr 30 s. 5; Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12; Musiałek-Łowicki Stefan, Akcja III Most, Kierunki 1973 nr 30 s. 10; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209; Wojewódzki Michał, Akcja V1, V2, Warszawa 1984, s. 346;


1 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;

2 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;

3 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;

4 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

5 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

6 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;

7 Musiałek-Łowicki Stefan, Akcja III Most, Kierunki 1973 nr 30 s. 10;

8 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

9 Bartosz Władysław, Dakota nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1989 nr 30 s. 5;

10 Wojewódzki Michał, Akcja V1, V2, Warszawa 1984, s. 346;

11 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

12 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

13 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 209;

14 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;

15 Bartosz Władysław, Jeszcze o Dakocie nad Radłowem, Za Wolność i Lud 1990 nr 2 s. 12;