Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GONKIEWICZ Stanisław

GONKIEWICZ Stanisław, Granica, Kosiński, Okrzeja, (? 1995) - żołnierz Armii Krajowej.        
W stopniu plutonowego dowodził plutonem Granica w krakowskim Kedywie Armii Krajowej. Po wojnie pozostał na emigracji we Francji. Opublikował wspomnienia Pomiędzy sierpem i młotem a swastyką.        
Zmarł w lutym 1995 r.        
Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-51, Wichrycz-Wawrzeń Eligia Maria, Ankieta, s. 1;