Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GORCZYCKI Paweł

GORCZYCKI Paweł, (? 1942) funkcjonariusz niemieckiej żandarmerii.        
Był żandarmem. Został zlikwidowany 30 grudnia 1942 r. przez patrol Odwetu w Gołoszycach.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 148;