Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GOTWALD-KŁYSIK Wanda

GOTWALD-KŁYSIK Wanda (? 2010) żołnierz Armii Krajowej.        
Była żołnierzem Armii Krajowej. Pracowała w firmach budowlanych w Krakowie.        
Zmarła w sierpniu 2010 r., została pochowana na cmentarzu w Krakowie-Grębałowie.        
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej.        
Była zamężna, miała dziecko.        
Nekrolog Wandy Gotwald-Kłysik, Gazeta Wyborcza w Krakowie 14-15 sierpnia 2010 r., s. 10;