Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRELA Zenon

GRELA Zenon Zenek - członek Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej.        
Pochodził z Charsznicy1. Walczył w oddziale im. L. Waryńskiego2 i oddziale Tadeusza Grochala "Tadek Biały"3. Należał do Dzielnicy "Kula" Okręgu Miechów Armii Ludowej4. Od 30 marca 1944. do czerwca 1944 r. był oficerem informacyjnym Okręgu Miechów w stopniu plutonowego5 lub sierżanta6. Należał do sztabu Okręgu7. Kolportował "Trybunę Ludu"8 i "Głos Miechowa"9. Mianowano go podporucznikiem10. Od 25 lipca 1944 r. przebywał w lasach chroberskich11. Został awansowany na stopień porucznika12. Był sekretarzem komórki Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie13. Współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego14. Awansowano go na stopień pułkownika15. Uczestniczył w obchodach 40-lecia Zwycięstwa w Krakowie w 1985 r16.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.; Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 90; Bieszczanin Zygmunt, Ze wspomnień dowódcy oddziału partyzanckiego GL i AL w krakowskiem, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1963 nr 3 s. 455; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 56; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 125, 129; jk, W Miesiącu Pamięci Narodowej, "Za Wolność i Lud" 1985 nr 19 s. 11; Okęcki Stanisław, Włosi w polskim ruchu oporu, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1969 nr 1 s. 190; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945, Warszawa 1969, s. 174; Wieczorek Mieczysław, Armia Ludowa w 1944 roku, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1974 nr 2 s. 170;


1 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 56;

2 Okęcki Stanisław, Włosi w polskim ruchu oporu, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1969 nr 1 s. 190;

3 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 56;

4 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 56;

5 Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945, Warszawa 1969, s. 174;

6 Wieczorek Mieczysław, Armia Ludowa w 1944 roku, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1974 nr 2 s. 170;

7 jk, W Miesiącu Pamięci Narodowej, "Za Wolność i Lud" 1985 nr 19 s. 11;

8 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 125

9 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 129

10 Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 90;

11 Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 90;

12 Bieszczanin Zygmunt, Ze wspomnień dowódcy oddziału partyzanckiego GL i AL w krakowskiem, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1963 nr 3 s. 455;

13 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;

14 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;

15 jk, W Miesiącu Pamięci Narodowej, "Za Wolność i Lud" 1985 nr 19 s. 11;

16 jk, W Miesiącu Pamięci Narodowej, "Za Wolność i Lud" 1985 nr 19 s. 11;