Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRENCZYSZYN Władimir

GRENCZYSZYN Władimir.        
Urodzony w 1918 r. na Ukrainie1. Syn Daniła2. Był radiotelegrafistą grupy Walka zrzuconym 28 lipca 1944 r. w rejonie Grabiów3. N. Prokopiuk w swojej publikacji pisze o nim jako o kobiecie nie podając imienia4. Imię identyfikujące go jako mężczyznę podaje N. Michta5.        
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200; Michta Norbert, Natasza Kijowska, "Za Wolność i Lud" 1984 nr 9 s. 6;


1 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

2 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

3 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

4 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

5 Michta Norbert, Natasza Kijowska, "Za Wolność i Lud" 1984 nr 9 s. 6;