Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GROBELNY

GROBELNY, (? 1943) konfident gestapo.        
Wysiedlono go z Wielkopolski1. Był listonoszem w Rozwadowie2. W marcu 1941 r. zadenuncjował na gestapo innych wysiedleńców z Wielkopolski, którzy należeli do organizacji  Odwet 3.        
Został zlikwidowany 8 marca 1943 r. przez patrol Odwetu 4.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 46, 183;


1 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 46;

2 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 46;

3 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 46;

4 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;