Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GROCHAL Feliks

GROCHAL Feliks, Warecki (? 1944) funkcjonariusz Policji Polskiej, żołnierz Armii Krajowej.        
Przed wojną służył w 20. pułku piechoty1. Miał stopień starszego sierżanta2. W czasie okupacji niemieckiej służył w Kripo3. Był zatrudniony w Dyrekcji Policji Kryminalnej w Krakowie4. Należał do komórki informacyjnej Kedywu Armii Krajowej5. Brał udział w przygotowaniach do akcji Krüger 6. Został zidentyfikowany w czasie zamachu na Wysmyka7. Aresztowano go w 1944 r. w restauracji Sikorskiego na Rynku Podgórskim8. Gestapowcy zakatowali go w czasie śledztwa w 1944 r9.        
Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w GG 1939-1945, Warszawa 1990, s. 248; Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48; Stachiewicz Potr, Akcja Koppe, Warszawa 1981, s. 48;


1 Stachiewicz Potr, Akcja Koppe, Warszawa 1981, s. 48;

2 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;

3 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;

4 Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w GG 1939-1945, Warszawa 1990, s. 248;

5 Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w GG 1939-1945, Warszawa 1990, s. 248;

6 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;

7 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;

8 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;

9 Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968, s. 48;