Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRUDA Konrad

GRUDA Konrad funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
W stopniu majora był komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w Krakowie w czerwcu 1945 r1. Mieszkał przy ul. Batorego 22. Został awansowany na stopień podpułkownika3.        
IPN Kr 111/415 Akta w sprawie przeciwko płk. Grudzie; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;


1 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;

2 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;

3 IPN Kr 111/415 Akta w sprawie przeciwko płk. Grudzie;