Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRYCZ Karol

GRYCZ Karol (? - ?) żołnierz Związku Walki Zbrojnej.        
Był dyrektorem Gimnazjum w Cieszynie. Należał do Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej.        
Niekrasz Juliusz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s. 96;