Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRZEBIELICHOWSKI Jan

GRZEBIELICHOWSKI Jan, Junak (? - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Był dowódcą drużyny Kedywu Armii Krajowej w Wolbromiu.        
Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 427;