Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GWIZDAŁA Władysław

GWIZDAŁA Władysław (1914-2009) członek Batalionów Chłopskich.

Urodzony 28 kwietnia 1914 r. w Zielonkach. W 1933 r. był współorganizatorem Koła Młodzieży Wiejskiej Znicz, a później sekretarzem zarządu powiatowego Znicza. W latach 1936-1937 odbył służbę wojskową w 20. pułku piechoty Ziemi Krakowskiej. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany. W szeregach 20. pułku piechoty 6. Dywizji Piechoty Armii Kraków przeszedł szlak bojowy od Pszczyny poprzez Oświęcim, Kraków, Tarnów, aż do południowej Lubelszczyzny. Nie poszedł do niewoli. Wrócił do Zielonek. W 1941 r. osadzono go w obozie pracy przymusowej w Nowym Sączu. Wywieziono go na wschód. W czasie ataku partyzantów sowieckich na obóz uciekł i wrócił do Zielonek. Pod koniec 1942 r. wstąpił do Batalionów Chłopskich. Był organizatorem grup BCh we wsiach północnej części powiatu krakowskiego. Został komendantem Placówki BCh Zielonki. W 1944 r. został zdekonspirowany. Uniknął aresztowania. Ukrywał się do stycznia 1945 r.  Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był pierwszym mieszkańcem Zielonek, który ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. Działał społecznie. Był inicjatorem i organizatorem fundacji tablic pamiątkowych i pomników: Narcyza Wiatra Zawojna na Plantach w Krakowie, tablicy poświęconej BCh w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, tablicy upamiętniającej działalność BCh w opactwie oo. Cystersów w Mogile, tablicy przy ulicy św. Gertrudy 16 w Krakowie (gdzie mieściła się kwatera płk. Narcyza Wiatra), pomnika cichociemnych w Wierzbnie, pomnika Jana Pawła II przy Kościele w Zielonkach, tablicy Katyń” w Kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej w Kościele w Zielonkach, pomnika Poległych za Ojczyznę Obywateli Zielonek na cmentarzu parafialnym w Zielonkach, tablicy ku czci żołnierzy BCh poległych na wschodzie w Kościele św. Jadwigi w Krakowie, tablicą pamiątkową patrona Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie. Awansowano go na stopień kapitana rezerwy. Był autorem monografii Zielonek pt. Nad Białuchą”.

Zmarł w lutym 2009 r., został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zielonkach.

Odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem BCh, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Odznaką Honoris gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa, Pamiątkowym Medalem Bohaterom Września 1939 (pośmiertnie).

Był żonaty z Genowefą Figiel, miał dwoje dzieci, w tym córkę Zofię (zamężną Gwizdała-Friediger, dra nauk medycznych).

Zofia Gwizdała-Friediger, Tomasz Friediger