Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HAJNOS Władysław.

Mieszkał w Pyzówce. Był działaczem Stronnictwa Ludowego. Z polecenia Jakuba Zachemskiego współpracował z Andrzejem Waksmundzkim przy budowie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”.

Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 48;