Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HANCIEJA Wiktoria.        
Urodzona w 1907 r. Osadzono ją w krakowskim więzieniu św. Michała. 
Została zamordowana przez Niemców 14 listopada 1939 r.           
Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974;