Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HASSKEL Rudolf.

Był Czechem - sowieckim spadochroniarzem. Jego samolot zestrzelono nad kielecczyzną. Skakał w rejonie Ostrowca. Używał pseudonimu "Józef". Został przerzucony do Krakowa. Spotkał się z Józefem Zającem „Michał” na „przejazdówce” u Bronisława Chaberkiewicza. Przerzucono go na Słowację.

Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 205, 206;