Z Małopolska w II Wojnie Światowej


HOFFMAN Elwira.

Mieszkała w Krakowie przy Bosackiej 14. Była żołnierzem Inspektoratu Kraków Związku Walki Zbrojnej. Brała udział w akcji przerzutów granicznych. Została aresztowana. Była bita bykowem i kopana przez SS-Sturmscharführera Willego Assmanna, Johanna Woznego i Wünscha w czasie konfrontacji z mjr. Józefem Prusem „Adolf”.

Była zamężna z Adolfem.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 104, 184; Fieldor Maria, Zachuta Leszek, Pajerska Maria [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t. 1, Kraków 1997, s. 111;