Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HABERKO Józef I

Haberko Józef Jeleń”, urodzony 4 lutego 1918 r., syn Adama, od 1 października 1943 r. do 18 stycznia 1945 r. należał do oddziału AL dowodzonego przez Tadeusza Grochala Tadek Biały, 1 lutego 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu podpułkownika był Naczelnikiem Wydziału C SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (13.7.1959), Krzyżem Walecznych (8.8.1945), Złotym Krzyżem Zasługi (31.7.1954), Krzyżem Partyzanckim (1.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (22.7.1945), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (7.10.1959).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;