Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HARSTER Wilhelm

HARSTER Wilhelm.        
Urodzony 21 lipca 1904 r. w Kelheim w Bawarii. Syn Teodora (asesora rządowego). Od 1910 r. uczęszczał do szkoły podstawowej w Monachium. W 1913 r. rozpoczął naukę w gimnazjum humanistycznym. W 1920 r. wstąpił do Freikorps Oberland. Po rozwiązaniu w czerwcu 1921 r. Freikorpsu wstąpił do organizacji Bund Oberland. Maturę zdał w 1922 r. Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Monachium. W 1927 r. na Uniwersytecie Erlangen uzyskał tytuł doktora prawa. Na początku 1929 r. zdał egzamin państwowy i rozpoczął pracę w wydziale dochodzeniowym komendy policji w Stuttgarcie. 1 maja 1933 r. wstąpił do NSDAP, a 9 września 1933 r. do SS. Miał stopień SS-Obersturmbannführera. Był szefem gestapo w Innsbrucku. 20 września 1939 r. został szefem Sipo i SD w Krakowie. 26 października 1939 r. został pierwszym szefem Sipo i SD w Dystrykcie Kraków. 28 października 1939 r. brał udział w konferencji u gubernatora generalnego Hansa Franka1. 28 października 1939 r. wziął w Krakowie udział w konferencji Reichsführera SS Heinricha Himmlera z zastępcą Generalnego Gubernatora Arthurem Seyss-Inquartem, wyższym dowódcą SS i policji Wilhelmem Krügerem, szefem dystryktu krakowskiego Otto Wächterem. 15 lipca 1940 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy Sipo i SD w okupowanej Holandii. Był odpowiedzialny za deportacje Żydów do obozów zagłady. W maju 1943 r. wydał polecenie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej podlegającym mu komendantom obozów koncentracyjnych w Holandii. 25 czerwca 1943 r. zameldował przełożonym wykonanie tego zadania. 28 sierpnia 1943 r. odwołano go z tego stanowiska. 9 listopada 1943 r. został dowódcą Sipo i SD we Włoszech. 10 maja 1945 r. dostał się w Bolzano do brytyjskiej niewoli. Początkowo przebywał w obozie we Włoszech, później przewieziono go do Londynu i oskarżono o zbrodnie wojenne. 21 sierpnia 1947 r. został przekazany władzom holenderskim. 23 marca 1949 r. został skazany przez specjalny sąd w Hadze na stosunkowo niedługi pobyt 12 lat w więzieniu (jego przełożony i dwaj podwładni w tym czasie zostali skazani na karę śmierci i straceni). Karę skrócono mu później do połowy. 14 października 1955 r. został deportowany do Niemiec. Przeszedł proces denazyfikacyjny w Bawarii. Od 27 października 1956 r. pracował w administracji państwowej. 31 lipca 1963 r. objął stanowisko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bawarii, ale po publikacjach prasowych ujawniających jego przeszłość został zawieszony w czynnościach. W styczniu 1966 r. osadzono go w areszcie śledczym. W styczniu 1967 r. zeznał na procesie, iż wiedział że celem deportacji Żydów była ich eksterminacja. 24 lutego 1967 r. został skazany w Monachium na 15 lat więzienia, ale później go amnestionowano.        
Zmarł 25 grudnia 1991 r. w Monachium.        
Od 30 września 1930 r. był żonaty z Marią Hirsch, miał dwóch synów: Klausa (ur. w 1933 r.) i Gerda (ur. w 1937 r.).        
Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 40;


1 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 40;