Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HAT Antoni

Hat Antoni Gaj (1915 - ?) - członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Urodzony 21 czerwca 1915 r. w Łobzowie, pow. Olkusz. Syn Andrzeja (1880-1941, rolnika) i Agnieszki z d. Sikora (ur. w 1882 r.). Miał braci Karola (ur. 1902, nauczyciela) i Władysława (ur. 1906, rolnika). Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. W latach 1931-1935 należał do Związku Strzeleckiego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ukończył szkolenie Przysposobienia Wojskowego w szkole w Rybnej. W październiku 1931 r. podjął pracę w Fabryce Wolbrom. W maju 1932 r. zredukowano go. Pomagał ojcu w gospodarstwie. Od października 1938 r. prowadził gospodarstwo samodzielnie. W 1939 r. służył w 3. pułku strzelców podhalańskich w Bielsku w stopniu szeregowca. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Od października 1940 r. pracował w Kopalni Jowisz jako górnik. W marcu 1941 r. wywieziono go pracy w kopalni w Dortmundzie. Zbiegł z robót w sierpniu 1941 r. Od 1943 r. należał do oddziału Tadeusza Grochala Tadek Biały im. Bartosza Głowackiego Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Po rozbiciu oddziału w sierpniu 1944 r. ukrywał się. 25 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. 2 marca 1945 r. rozpoczął pracę na stanowisku młodszego oficera śledczego sekcji VIII Wydziału I. 1 czerwca 1945 r. został kierownikiem tej sekcji. 17 sierpnia 1945 r. przeniesiono go na stanowisko starszego referenta sekcji 2 Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w stopniu chorążego. 17 grudnia 1945 r. udzielono mu nagany za brak kontroli pracy sekcji. Został zwolniony ze służby 31 grudnia 1945 r. na polecenie kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Kraków jako podejrzany o wrogą działalność.        
Był żonaty z Joanną Pasich, miał syna Wacława i córkę Reginę.        
IPN Kr 048/243 Akta osobowe Hat Antoni, fot.; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;