Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HENDEL Józef

Hendel Józef, urodzony 26 czerwca 1926 r., syn Franciszka, od marca 1943 r. do 22 stycznia 1945 r. należał do GL-AL, 1 lutego 1945 r. wstąpił do aparatu bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu majora był zastępcą komendanta powiatowego d/s bezpieczeństwa KP Wadowice. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (31.7.1954), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (17.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (6.5.1947), Odznaką Grunwaldzką (31.3.1947), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (14.7.1954), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;