Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JANIGA Witold

Janiga Witold, od lutego 1942 r. należał do BCh w pińczowskiem, przeszedł do AL, 1 marca 1945 r. rozpoczął służbę w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu majora był zastępcą Naczelnika Wydziału II SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964, Złotym (13.7.1959) i dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi (17.9.1946 i 1.12.1950), dwukrotnie Srebrnym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (10.10.1945 i 15.9.1949), Medalem Zwycięstwa i Wolności (6.10.1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (14.7.1954), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961), Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6.10.1964).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;